Aerofotogrametrie în Focșani – colectăm și analizăm date geospațiale într-un mod mai rapid și mai precis

14 aug. 2023

Aerofotogrametria și LiDAR – tehnologii de ultimă generație care revoluționează domeniul colectării și analizei datelor geospațiale – sunt acum disponibile și în Focșani, Vrancea.

Aerofotogrametrie în Focșani

Aceste tehnici avansate permit cartografierea, modelarea și analiza precisă și detaliată a unor suprafețe vaste dintr-o perspectivă aeriană. Prin utilizarea platformelor aeriene și a tehnologiei de scanare cu laser, aerofotogrametria și LiDAR furnizează o gamă bogată de informații valoroase pentru diferite industrii și aplicații.

Aerofotogrametrie Focșani

Aerofotogrametria implică captarea imaginilor aeriene de înaltă rezoluție folosind camere foto montate pe diferite platforme aeriene, cum ar fi avioane, drone (aeronave fără pilot) sau chiar elicoptere. Aceste imagini sunt capturate în timpul zborului și ulterior procesate pentru a crea hărți topografice detaliate și modele 3D ale terenului sau a altor zone de interes.

Prin utilizarea acestor imagini, aerofotogrametria poate furniza informații valoroase despre forma, dimensiunile și caracteristicile suprafețelor terestre. Tehnologia aerofotogrametrică a evoluat semnificativ datorită avansului în tehnologia senzorilor de imagine și a progresului în software-ul de prelucrare a imaginilor. Aceasta are numeroase aplicații într-o gamă largă de domenii, inclusiv cartografie, planificare urbană, monitorizarea schimbărilor de teren, gestionarea resurselor naturale și multe altele.

Un aspect important în aerofotogrametrie este calitatea imaginilor captate și modul în care acestea sunt prelucrate și corectate pentru a asigura date precise. Imaginile aeriene pot fi utilizate în diferite combinații pentru a crea hărți cu diferite niveluri de detaliu, în funcție de necesitățile proiectelor specifice.

Aceste imagini sunt ulterior prelucrate pentru a crea hărți topografice și modele 3D detaliate ale terenurilor și clădirilor. Acest proces implică mai multe etape de prelucrare și analiză a datelor pentru a obține informații precise și utile. Imaginile aeriene captate sunt inițial procesate pentru a le corecta și alinia în conformitate cu coordonatele geospațiale. Această etapă implică eliminarea distorsiunilor și a erorilor cauzate de perspectivă și de înclinare. Din imaginile procesate se creează un model digital de elevație, care reprezintă înălțimile diferitelor puncte de pe teren. Acest model 3D este esențial pentru a obține informații despre forma terenului. Pe baza acestor date se pot genera modele 3D detaliate ale terenului, clădirilor sau altor obiecte de interes. Datele procesate sunt interpretate pentru a extrage informații specifice, cum ar fi contururile clădirilor, limitele terenurilor, drumurile sau alte caracteristici topografice.

Tehnologia aerofotogrametriei permite obținerea unor date precise și detaliate chiar și pentru suprafețe mari sau greu accesibile. Aceasta este una dintre marile avantaje ale utilizării acestei tehnologii în colectarea datelor geospațiale. Imaginile aeriene pot acoperi suprafețe mari de teren într-un singur zbor, ceea ce face posibilă cartografierea unor zone întinse într-un timp relativ scurt.

Comparativ cu metodele terestre tradiționale, aerofotogrametria poate fi mult mai rapidă și mai eficientă în colectarea datelor pentru zone extinse. Datorită dezvoltării tehnologiei drone-urilor, este posibil să se realizeze monitorizarea în timp real a zonelor de interes, permițând observarea schimbărilor în timp.

utilizările tehnologiei aerofotogrametriei sunt extrem de diverse și au un impact semnificativ într-o gamă largă de domenii. Iată câteva exemple concrete ale modului în care aerofotogrametria este aplicată în diferite contexte:

  • Planificare urbană: Imaginile aeriene sunt utilizate pentru a crea hărți detaliate ale zonelor urbane, identificând infrastructura existentă, zonele libere și posibilitățile de dezvoltare.
  • Monitorizarea schimbărilor în mediu: Imaginile aeriene pot fi comparate în timp pentru a observa schimbările în teren, cum ar fi degradarea solului, defrișările ilegale sau schimbările în cursurile de apă.
  • Cartografie agricolă: Fermierii pot utiliza datele aerofotogrametrice pentru a evalua starea culturilor, detecta boli și pentru a planifica gestionarea resurselor agricole.
  • Cartografie forestieră: Imaginile aeriene pot ajuta la evaluarea sănătății pădurilor, la estimarea volumelor de lemn și la monitorizarea activităților de tăiere a arborilor.
  • Analize de impact asupra mediului: Tehnologia poate fi folosită pentru a evalua impactul proiectelor de construcții, infrastructură sau dezvoltare asupra mediului înconjurător.
  • Gestionarea resurselor naturale: Datele obținute prin aerofotogrametrie pot ajuta la gestionarea responsabilă a resurselor naturale, cum ar fi apei, solului și pădurilor.
  • Arheologie și conservare a patrimoniului: Imaginile aeriene pot dezvălui structuri arheologice ascunse sau pot ajuta la conservarea și restaurarea monumentelor istorice.
  • Monitorizarea progresului construcțiilor: Imaginile aeriene pot fi utilizate pentru a urmări stadiul construcțiilor, pentru a identifica eventuale probleme sau încălcări ale planurilor.
  • Gestionarea riscurilor naturale: Tehnologia poate ajuta la evaluarea terenurilor expuse la riscuri de alunecări de teren, inundații sau alte dezastre naturale.
  • Inspecții industriale: Imaginile aeriene pot fi folosite pentru inspecții ale infrastructurii industriale sau a clădirilor mari, reducând riscul pentru lucrători și oferind o perspectivă globală.

Acestea sunt doar câteva exemple ale utilizărilor tehnologiei aerofotogrametriei. Cu evoluția tehnologică, sunt anticipate noi aplicații și beneficii într-o gamă și mai largă de domenii.

LiDAR (Light Detection and Ranging) Focșani

LiDAR utilizează impulsuri laser pentru a măsura distanța până la suprafața terenului sau a altor obiecte și pentru a crea modele precise ale reliefului sau a altor caracteristici.

Un sistem LiDAR emite scurte impulsuri de lumină laser spre suprafața terenului sau a obiectelor de interes. Aceste impulsuri de lumină laser lovesc suprafața și sunt reflectate înapoi spre senzorul LiDAR de pe același dispozitiv. Senzorul LiDAR măsoară timpul necesar pentru ca impulsurile laser să parcurgă distanța până la suprafață și să se întoarcă înapoi la senzor. Utilizând viteza cunoscută de propagare a luminii, sistemul calculează distanța dintre senzor și punctul de pe suprafață sau obiectul reflector. Acest proces se repetă în continuu pe parcursul zborului sau scanării, generând un set de puncte de date (cunoscut sub numele de „cloud point”) care reprezintă distanțele măsurate de la senzor la diferite puncte pe suprafață sau în spațiu. ceste puncte de date sunt utilizate pentru a crea modele 3D detaliate ale terenului, obiectelor sau clădirilor. Prin analiza acestor puncte de date, se creează modele digitale de elevație (DEM) care arată înălțimile diferitelor puncte pe teren sau obiect. Modelele 3D și DEM-ul pot fi utilizate în diferite aplicații, cum ar fi planificarea urbană, gestionarea resurselor naturale, monitorizarea schimbărilor de teren, estimarea volumelor de teren și multe altele.

Rezultatele măsurătorilor de timp sunt utilizate pentru a crea modele digitale de elevație (DEM) extrem de precise și pentru a obține date 3D detaliate. Acest proces permite obținerea unei reprezentări tridimensionale foarte exacte a mediului înconjurător. Unul dintre punctele forte ale tehnologiei LiDAR este capacitatea sa de a furniza date extrem de precise, inclusiv în ceea ce privește înălțimile terenului sau a obiectelor.

Datorită faptului că folosește radiația laser, care poate penetra în anumite grade prin vegetație și alte medii dense, tehnologia LiDAR poate obține informații detaliate chiar și din interiorul pădurilor sau altor zone cu vegetație densă. Această capacitate face ca LiDAR să fie extrem de util pentru studierea și cartografierea acestor medii. Laserul emis de un sistem LiDAR poate să pătrundă prin frunziș și vegetație într-o anumită măsură. În timp ce unele impulsuri laser pot fi absorbite sau reflectate de vegetație, altele pot ajunge la sol sau la obiectele de sub vegetație. În medii dense, cum ar fi o pădure, impulsurile laser pot avea mai multe reflecții. Acestea pot fi reflectate inițial de frunziș și apoi de sol sau obiecte de dedesubt.

Datele LiDAR pot fi folosite pentru a crea modele 3D care reprezintă suprafața solului și obiectele sub vegetație. Aceasta oferă o perspectivă unică asupra a ceea ce se află în interiorul pădurii sau a altor medii dense. Această abilitate a tehnologiei LiDAR de a pătrunde prin vegetație face ca aceasta să fie o unealtă valoroasă pentru studiul și monitorizarea ecosistemelor forestiere, a habitatelor naturale și a altor medii cu vegetație densă.

De la planificarea urbană și monitorizarea mediului înconjurător până la arheologie și gestionarea dezastrelor, aerofotogrametria și LiDAR joacă un rol crucial în dezvăluirea preciziei și insight-ului de sus, facilitând luarea deciziilor informate și dezvoltarea durabilă în diferite industrii.

cadastru vrancea
TOP LAND CAD

TopLandCad S.R.L. este o companie cu sediul în Focșani care vă oferă servicii complete de cadastru, topografie și geodezie.

Specialiștii noștri sunt ingineri geodezi autorizați de A.N.C.P.I. (Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară) și membri ai Ordinului Geodezilor Români.

Website: www.toplandcad.ro

Arhivă editor: