Râul Siret cu ape curate pentru natură și comunitate

9 ian. 2023

În perioada martie 2023 – octombrie 2023, ACDB va implementa proiectul: Râul Siret cu ape curate pentru natură și comunitate prin care își propune să reducă poluarea cu plastic în Lunca Siretului Inferior.

Acest proiect este derulat în cadrul programului de granturi „Cu apele curate”, program implementat cu sprijinul Lidl Romania și are scopul de a susține proiecte din domeniul mediului care răspund obiectivului general de reducere a poluării cu plastic a apelor Dunării și afluenților direcți și indirecți ai Dunării.

Siretul este cel mai important afluent al Dunării, are cel mai extins bazin hidrografic din țară și cel mai important debit. Toate aceste superlative geografice îl fac, din păcate, să fie și cel mai important transportator de plastic din România, îndeosebi în județul Vrancea, unde nu există nici un depozit de deșeuri conform, iar nivelul de reciclare este mult sub nivelul național.

Pentru a diminua această problemă, vom acționa în mai multe direcții: conștientizarea impactului negativ al deșeurilor ajunse în natură în comunitățile riverane Siretului, între Trotuș și Putna, lobby și activism către administrațiile locale din 7 unități administrativ teritoriale și acțiuni directe pentru igienizarea malurilor râului Siret.

acdb
ACDB

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) acționează pentru conservarea speciilor de faună sălbatică și a habitatului lor.

Website: www.acdb.ro

Arhivă editor: