Maux Design Focsani - identitate vizuală, webdesign, seo
Sistem de management integrat pentru Situl Râul Putna şi ariile naturale protejate învecinate

ACDB implementează în perioada 01.08.2017-31.12.2019 proiectul „Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru Situl de Interes Comunitar Râul Putna şi ariile naturale protejate învecinate: Râpa Roşie – Dealu Morii, Rezervaţia Algheanu şi Pârâul Bozu”

raul putna

Proiectul are scopul de a menţine o stare de conservare favorabilă speciilor de interes conservativ şi valorilor naturale prin elaborarea planului de management integrat al ariilor naturale protejate: SCI Râul Putna, Rezervaţia Naturală Râpa Roşie – Dealu Morii, Rezervaţia Naturală Rezervaţia Algheanu şi Rezervaţia Naturală Pârâul Bozu.

Valoarea proiectului este 3.038.850,15 lei, din care 2.583.022,63 lei sunt finanțarea de la Fondul European de Dezvoltare Regională și 455.827,52 lei de la bugetul statului.

Obiectivele proiectului
• Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea Planului de Management Integrat pentru ariile naturale protejate din arealul proiectului.
• Îmbunătăţirea şi creşterea gradului de informare şi conştientizare a grupurilor ţintă şi formarea unei atitudini favorabile faţă de conservarea biodiversităţii.
• Creşterea capacităţii de coordonare şi de management a ariilor protejate de interes comunitar şi naţional incluse în proiect.

Acțiuni
• Identificarea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a populaţiilor speciilor de peşti, mamifere, amfibieni și reptile, pentru care au fost desemnate ariile protejate de interes naţional şi comunitar care fac obiectul proiectului;
• Elaborarea studiului privind mediul biotic: habitate, ecosisteme, specii alohtone şi specii invazive;
• Evaluarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor şi a valorilor naturale pentru care au fost declarate ariile protejate;
• Elaborarea şi aprobarea planului de management integrat pentru pentru ariile naturale protejate din arealul proiectului;
• Organizarea de prezentări şi activităţi tematice cu elevii şi profesorii privind îmbogăţirea cunoştinţelor despre natura şi creşterea respectului faţă de ea;
• Activitati de constientizare, informare si diseminare a rezultatelor proiectului;
• Activităţi de management al proiectului.

Mai ulte detalii despre acest proiect sunt prezentate pe acdb.ro

webdesign vrancea
Maux Design Focșani

Noi te putem ajuta să-ți îmbunătățești identitatea vizuală și să-ți crești vânzările în mediul online.

Website: www.mauxdesign.com

Arhivă editor:
vranceavrancea

Proiectate inițial pentru atelierele de confecții textile, mesele de călcat profesionale sunt întâlnite în prezent și în alte locații precum hoteluri, restaurante, pensiuni, centre medicale   … continuare

Profită de promoția actuală cu discount de până la 22% și 4 ani garanție fără limită de km. Esti „4×4” dintotdeauna? Întâlnește-ți partenerul de aventură:   … continuare

Consilierii de vânzări de la Auto Sima vă pot ajuta prin programul Buy Back, atunci când doriți să vă achizionați o mașină nouă, să o   … continuare

Știați că firul Mara rPET Gütermann este fabricat din poliester reciclat 100% obținut din sticle PET? Aproximativ 1000 de metri de fir sunt produse dintr-o   … continuare