Dia Decor - amenajari si decoratiuni interioare textile prin elemente unicat
Planul de Management – un instrument pentru a menține și îmbunăți conservarea ariei naturale protejate Subcarpații Vrancei

Asociația Una E Natura, cu sediul în Vrancea – Focșani implementează proiectul cu titlul „Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpații Vrancei”, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”.
Obiectivul general este protejarea și conservarea biodiversității în aria naturală protejată ROSPA0141 Subcarpații Vrancei, prin elaborarea și implementarea de metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra speciilor, în acord cu nevoile de dezvoltare ale comunităților locale direct implicate.

pasare

Acest obiectiv va fi atins prin implementarea planului de management care se realizează prin intermediul proiectului. Scopul planului de management este de a asigura un cadru legislativ adecvat pentru a menține sau a îmbunătăți, acolo unde este cazul, starea favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară din situl Natura 2000 Subcarpații Vrancei.

Planul de management asigură:
1. Descrierea şi evaluarea situaţiei prezente a ariei naturale protejate din punct de vedere al biodiversităţii şi al condițiilor de mediu şi socio-economice;
2. Definirea obiectivelor de management, precizarea acţiunilor de conservare necesare şi reglementarea activităţilor care se pot desfăşura pe teritoriul ariei şi în imediata ei vecinătate în conformitate cu obiectivele de management propuse;
3. Planificarea în timp şi spaţiu a măsurilor propuse pentru asigurarea conservării speciilor și habitatelorde importanță comunitară, în concordanță cu activitățile tradiționale ale comunităților locale.

Planul de management al ariei naturale protejate Subcarpații Vrancei este un document foarte important, elaborat pe o perioadă de 5 ani, care stabilește clar activitățile permise sau interzise pe suprafața ariei naturale, zonele posibile de desfășurare și stabilește modul de avizare de către custodele sau administratorul ariei a activităților care, în caz de nerespectare, pot duce la amenzi. Planul de management este popularizat către publicul larg, după elaborare este supus procedurii de emitere a avizului de mediu, este avizat de Direcția Generală din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, este promovat și aprobat prin Ordin de Ministru.

webdesign vrancea
Maux Design Focșani

Noi te putem ajuta să-ți îmbunătățești identitatea vizuală și să-ți crești vânzările în mediul online.

Website: www.mauxdesign.com

Arhivă editor:
vranceavrancea

ACDB implementează în perioada 01.08.2017-31.12.2019 proiectul „Râul Putna – crearea sistemului de management integrat pentru Situl de Interes Comunitar Râul Putna şi ariile naturale protejate   … continuare

Broderiile personalizate pot favoriza înțelegerea emoțiilor, abilitatea principală care stă la baza inteligenții emoționale. Atunci când spunem despre un copil că are o inteligență emoțională,   … continuare

Scopul Auto SSG este de a oferi servicii de închiriere auto superioare prin îndeplinirea tuturor dorințelor și așteptărilor clienților. Vă putem oferi autoturisme pentru oameni   … continuare

A fost lansat proiectul „Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0023 și rezervația naturală 2818 Cascada Mișina” cod SMIS 2014+ 118939   … continuare