Dia Decor - amenajari si decoratiuni interioare textile prin elemente unicat
Ocolul Silvic Năruja implementează proiecte europene pentru protejarea mediului înconjurător

Cu sediul în comuna Năruja din zona de munte a județului Vrancea, Ocolul Silvic Năruja este un ocol privat care a fost înfiinţat la iniţiativa Asociaţiei Obştilor Vrâncene, fiind printre primele cinci de acest fel din ţară. Ocolul este înscris în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice la poziţia 20, dobândind astfel personalitate juridică cu drept de administrare a fondului forestier proprietate privată şi de prestare a serviciilor silvice pe durată nedeterminată.

Ocolul Silvic Năruja este și primul ocol din România care a obținut în anul 2005 o certificare a managementului forestier prin standardul internațional FSC (Forest Stewardship Council) acordat de centrul FSC International situat în Bonn, Germania, o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit care promovează un management responsabil al pădurilor, astfel încât „prin cumpărarea de produse din lemn independent certificate, se garantează că lemnul utilizat în produsul respectiv provine din păduri gestionate durabil pe criterii sociale, economice și ecologice”.

Ocolul Silvic Năruja

În acest fel, Ocolul Silvic Năruja este permanent interesat atât de conservarea şi dezvoltarea durabilă a pădurilor pe care le administrează, cât și de protejarea biodiversității și creşterea gradului de conştientizare a importanţei ariilor naturale protejate. Pentru aceasta, în prezent, ocolul implementează două proiecte europene în domeniul protecției mediului, cofinanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Primul proiect, Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0228 Șindrilița cod SMIS 2014+ 102329, va fi implementat pe o perioada de 36 de luni, având o valoare totală de 4.280.628,28 lei (din care valoarea cofinanțării este de 3.683.099,38 lei), iar cel de-al doilea proiect, Elaborarea planului de management pentru situl de importanță comunitară Natura 2000 ROSCI0018 Căldările Zăbalei împreună cu aria naturală protejată 2810. Căldările Zăbalei – Zârna Mică – Răoaza cod SMIS 2014+ 102760, va fi implementat tot în decursul a 36 luni, având o valoare totală de 3.902.006,43 lei (din care valoarea cofinanțării este de 3.358.573,09 lei). Cele 2 proiecte își propun protejarea și conservarea biodiversității în aria naturală protejată Șindrilița, respectiv aria naturală protejată Căldările Zăbalei, prin elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient pentru fiecare arie în parte.

Ocolul Silvic Năruja își propune să inițieze în continuare și să se implice în mod constant în proiecte ce au ca scop conservarea patrimoniului natural şi cultural local, dezvoltarea infrastructurii, crearea unor locuri de muncă, promovarea ecoturismului, reducerea poluării și utilizarea resurselor într-un mod echilibrat, astfel încât şi generaţiile viitoare să se poată bucura de ele.

Ocolul Silvic Năruja
www.ocolulsilvicnaruja.ro

Pentru mai multe detalii despre cele 2 proiecte, puteți vizita:
www.sindrilita.ocolulsilvicnaruja.ro
www.caldarilezabalei.ocolulsilvicnaruja.ro

webdesign vrancea
Maux Design Focșani

Noi te putem ajuta să-ți îmbunătățești identitatea vizuală și să-ți crești vânzările în mediul online.

Website: www.mauxdesign.com
vranceavrancea

Cursul Agenți de Securitate Focșani organizat de DDS SERV CONSTANT. Inscrie-te astăzi si obține cea mai bună pregătire în domeniu! Societatea noastră organizează și desfășoară,   … continuare

Conform unor studii recente, există două tipuri principale de utilizatori de centrale termice, șeminee și termoșeminee pe lemne: care dispun sau nu de spațiu individual   … continuare

Porsche România, cel mai mare importator auto local, aniversează 20 de ani de activitate, timp în care a livrat clienților 455.055 de autoturisme sub mărcile   … continuare

O întreținere și o curățire eficientă a perdelelor și draperiilor necesită respectarea unor reguli de bază. La o simplă căutare pe internet găsim rapid diverse   … continuare