Conservarea biodiversității – un prim pas pentru asigurarea vieții în prezent, dar și pentru viitor

22.12.2014

Asociația Una E Natura, cu sediul în Vrancea – Focșani implementează proiectul cu titlul „Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpații Vrancei”, în valoare totală de 4.228.760,64 lei. Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”.

Bombycilla-garrulus

Localizarea proiectului: Regiunea Sud-Est, județele Vrancea și Buzău, localitățile Murgești, Topliceni, Dumitrești, Poiana Cristei, Cârligele, Odobești, Râmnicu Sărat, Focșani.
Durata proiectului: 30 de luni, între 14 iunie 2013 și 13 decembrie 2015.

Obiectivul general este protejarea și conservarea biodiversității în aria naturală protejată ROSPA0141 Subcarpații Vrancei, prin elaborarea și implementarea de metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra speciilor, în acord cu nevoile de dezvoltare ale comunităților locale direct implicate.

Activitățile vizate sunt:
• Elaborarea bazei de date electronice, a hărților cu forme de proprietate asupra terenurilor, cu regimul de administrare și a folosinței terenurilor și cartarea mediului fizic;
• Inventarierea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări din situl Subcarpații Vrancei;
• Evaluarea amenințărilor actuale și potențiale și stabilirea măsurilor de management în vederea menținerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări;
• Elaborarea planului de management pentru aria naturală protejată Subcarpații Vrancei;
• Organizarea de sesiuni de dezbatere publică cu factorii interesați (proprietari, administratori de terenuri, comunitățile locale și instituții publice locale și regionale) în vederea elaborării Planului de Management;
• Organizarea de prezentări și activități tematice având ca țintă tânăra generație, pentru îmbunătățirea atitudinii față de restricțiile de comportament impuse de regulile de management al biodiversității din sit;
• Organizarea de infopuncte în vederea limitării impactului negativ al activităților antropice asupra biodiversității și îmbunătățirii comportamentului vizitatorilor ariilor protejate.

webdesign vrancea
Maux Design Focșani

Noi te putem ajuta să-ți îmbunătățești identitatea vizuală și să-ți crești vânzările în mediul online.

Website: www.mauxdesign.com

Arhivă editor:
© Vrancea.com.ro