Maux Design Focsani - identitate vizuală, webdesign, seo
Conservarea biodiversităţii din Lacul Negru şi rezervaţia naturală Lacul Negru – Cheile Nărujei

A fost lansat proiectul „Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I” cod SMIS 2014+ 116917

Lacul Negru – Cheile Nărujei

Ocolul Silvic Năruja, în calitate de Beneficiar al proiectului, a susținut o conferință de presă la Năruja prin care a fost anunțată începerea proiectului „Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 13.06.2018 – 29.02.2020, acesta având o valoare totală de 2.854.829,64 lei, din care valoarea cofinanţării Uniunii Europene este de 2.454.132,46 lei.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate ROSCI0097 Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent şi participativ vizând elaborarea planului de management şi informarea / conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

Situl (104 ha) şi rezervaţia naturală (88,1 ha) se află în sectorul cursului superior al râului Năruja, la sud de culmea Dealului Negru, pe teritoriul comunelor Nistorești şi Păuleşti, din zona de munte a judeţului Vrancea. Cele 6 specii de animale protejate din aceste arii naturale (conform Fișei Standard) sunt: Lynx lynx – râs, Ursus arctos – urs brun, Triturus cristatus – triton cu creastă, Lissotriton (triturus) montandoni – triton carpatic, Cerambyx cerdo – croitor mare şi Rosalia alpina – croitor alpin. De asemenea, proiectul vizează și 4 habitate naturale existente în sit: 7110 – Turbării active, 7140 – Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat), 9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum şi 9130 – Păduri de tipul Asperulo-Fagetum.

Prin implementarea proiectului, se vor obţine următoarele rezultate: 1 Plan de management revizuit şi avizat, 1 regulament al ariilor protejate, 5 întâlniri de informare și consultare publică, 10 prezentări în școli, 10 excursii tematice cu elevi, 2 seminarii cu cadre didactice, 2 infopuncte, 2 filme scurte de prezentare a ariilor protejate, 1 pagină web, 1 pagină Facebook, 2 sesiuni de instruire a personalului custodelui, precum şi achiziţia de echipamente pentru întărirea capacităţii administrative a custodelui.

Mai multe detalii despre acest proiect puteţi găsi pe laculnegru.ocolulsilvicnaruja.ro.

webdesign vrancea
Maux Design Focșani

Noi te putem ajuta să-ți îmbunătățești identitatea vizuală și să-ți crești vânzările în mediul online.

Website: www.mauxdesign.com

Arhivă editor:
vranceavrancea

Proiectate inițial pentru atelierele de confecții textile, mesele de călcat profesionale sunt întâlnite în prezent și în alte locații precum hoteluri, restaurante, pensiuni, centre medicale   … continuare

Profită de promoția actuală cu discount de până la 22% și 4 ani garanție fără limită de km. Esti „4×4” dintotdeauna? Întâlnește-ți partenerul de aventură:   … continuare

Consilierii de vânzări de la Auto Sima vă pot ajuta prin programul Buy Back, atunci când doriți să vă achizionați o mașină nouă, să o   … continuare

Știați că firul Mara rPET Gütermann este fabricat din poliester reciclat 100% obținut din sticle PET? Aproximativ 1000 de metri de fir sunt produse dintr-o   … continuare