Dia Decor - amenajari si decoratiuni interioare textile prin elemente unicat
Conservarea biodiversităţii din Lacul Negru şi rezervaţia naturală Lacul Negru – Cheile Nărujei

A fost lansat proiectul „Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I” cod SMIS 2014+ 116917

Lacul Negru – Cheile Nărujei

Ocolul Silvic Năruja, în calitate de Beneficiar al proiectului, a susținut o conferință de presă la Năruja prin care a fost anunțată începerea proiectului „Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4, Obiectivul Specific 4.1. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 13.06.2018 – 29.02.2020, acesta având o valoare totală de 2.854.829,64 lei, din care valoarea cofinanţării Uniunii Europene este de 2.454.132,46 lei.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate ROSCI0097 Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent şi participativ vizând elaborarea planului de management şi informarea / conştientizarea factorilor interesaţi cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

Situl (104 ha) şi rezervaţia naturală (88,1 ha) se află în sectorul cursului superior al râului Năruja, la sud de culmea Dealului Negru, pe teritoriul comunelor Nistorești şi Păuleşti, din zona de munte a judeţului Vrancea. Cele 6 specii de animale protejate din aceste arii naturale (conform Fișei Standard) sunt: Lynx lynx – râs, Ursus arctos – urs brun, Triturus cristatus – triton cu creastă, Lissotriton (triturus) montandoni – triton carpatic, Cerambyx cerdo – croitor mare şi Rosalia alpina – croitor alpin. De asemenea, proiectul vizează și 4 habitate naturale existente în sit: 7110 – Turbării active, 7140 – Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat), 9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum şi 9130 – Păduri de tipul Asperulo-Fagetum.

Prin implementarea proiectului, se vor obţine următoarele rezultate: 1 Plan de management revizuit şi avizat, 1 regulament al ariilor protejate, 5 întâlniri de informare și consultare publică, 10 prezentări în școli, 10 excursii tematice cu elevi, 2 seminarii cu cadre didactice, 2 infopuncte, 2 filme scurte de prezentare a ariilor protejate, 1 pagină web, 1 pagină Facebook, 2 sesiuni de instruire a personalului custodelui, precum şi achiziţia de echipamente pentru întărirea capacităţii administrative a custodelui.

Mai multe detalii despre acest proiect puteţi găsi pe laculnegru.ocolulsilvicnaruja.ro.

webdesign vrancea
Maux Design Focșani

Noi te putem ajuta să-ți îmbunătățești identitatea vizuală și să-ți crești vânzările în mediul online.

Website: www.mauxdesign.com

Arhivă editor:
vranceavrancea

SIMPLITATE ȘI ELEGANȚĂ Alege mașina potrivită pentru călătoriile în familie! Gama Fiat Tipo este creată să îți ofere confort deplin, funcționalitate și stil. Designul contemporan   … continuare

SCAUNE ȘI VOLAN ÎNCĂLZITE Jeep® Grand Cherokee îți asigură confortul chiar și în cele mai reci zile. Plăcerea de a conduce în sezonul rece este   … continuare

UN ALT NIVEL DE CONFORT Noul Doblò Cargo include în dotarea standard o suită de tehnologii care sporesc funcționalitatea mașinii și fac deplasarea mai confortabilă,   … continuare

PROIECTAT PENTRU AFACERI Gândit pentru a oferi mai mult și pentru a reduce costurile de întreținere, Fiat Ducato oferă mai multă siguranță pentru pasageri, marfă   … continuare